Mutianyu

החומה הסינית

המשפחה המורחבת יוצאת לביקור חוזר ב-חומה הסינית.
במוטיאניו (Mutianyu) שני רכבלים. אנחנו עולים הפעם ברכבל שונה מהרכבל בו עלינו לפני כתשעה חודשים והולכים על קטע החומה הנמצא בין שני הרכבלים. החזרה היא באמצעות מגלשה היורדת את כל הדרך למטה!

החומה הסינית
החומה הסינית החומה הסינית
החומה הסינית החומה הסינית
החומה הסינית החומה הסינית
החומה הסינית החומה הסינית
החומה הסינית החומה הסינית

החומה הסינית – מוטיאניו

כפי שכתבנו בעבר – סביב בייג'ין מספר אתרים בהם ניתן לראות את החומה הסינית.
היום ביקרנו בקטע החומה במוטיאניו (Mutianyu). באיזור זה של החומה פחות תיירים, ורובם מערביים.