Sokcho

ארוחת ערב קוריאנית

אנחנו שומעים המלצות על מסעדה קוריאנית שבה הסועדים מבשלים את האוכל בעצמם, ומחליטים לנסות.
לאחר הדרכה קצרה איילת מכינה לכולם סעודת מלכים קוריאנית.

ארוחת ערב קוריאנית

המאכל הלאומי הקוריאני הוא הקימצ'י – שבבסיסו עשוי מכרוב כבוש וירקות נוספים.
קיימות גרסאות שונות לקימצ'י – הן במרכיבים והן בצורה – דבר שדי בילבל אותנו בהתחלה.

Seoraksan National Park

בקוריאה הדרומית נוף יפייפה שרק מעט ישראלים (יחסית) נחשפו אליו עד היום.
אנחנו עוזבים את הבירה סיאול למסע בקוריאה. תחנתנו הראשונה היא שמורת הטבע סרוקסאן (Seoraksan National Park), הסמוכה לעיר Sokcho, ובה ההר השלישי בגובהו בדרום קוריאה, בגובה 1,708 מטר.

Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park
Seoraksan National Park Seoraksan National Park