Category: Jinan


מקדש הארץ או מקדש האדמה (Temple of Earth) נבנה בשנת 1530 על ידי הקיסר גְ'יָאגִ'ינְג, שהיה הקיסר האחד-עשר של שושלת מינג.
גְ'יָאגִ'ינְג, שהיה טאואיסט, החליט להפריד בין טקסי הקורבן לשמים ולארץ – וכך זכתה בייג'ין לשלושה מקדשים בנוסף למקדש השמיים: מקדש הארץ, מקדש השמש ומקדש הירח.

Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth
Temple of Earth Temple of Earth

אגם Daming, או בתרגום מילולי "אגם של תפארת והדר" הוא האגם הגדול ביותר בעיר ג'ינאן.

ג'ינאן - Da Ming Lake ג'ינאן - Da Ming Lake
ג'ינאן - Da Ming Lake ג'ינאן - Da Ming Lake
ג'ינאן - Da Ming Lake ג'ינאן - Da Ming Lake

למידע נוסף:
אתר ויקיפדיה באנגלית

Thousand Buddhas Mountain, בתרגום לעברית "הר אלף הבודות", הוא גבעה קטנה בצידה הדרומי של ג'ינאן.
זהו האתר ההיסטורי המרשים ביותר שראינו בג'ינאן, אם לא בסין כולה.
במעלה ההר הסתתרה לה מערה באורך עשרות רבות של מטרים ובתוכה מאות פסלי בודהה ומקדשים.

ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain
ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain ג'ינאן - Thousand Buddhas Mountain

למידע נוסף:
אתר ויקיפדיה באנגלית

מעיין Baotu הוא המעיין המפורסם והמרכזי בעיר ג'ינאן.

ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park
ג'ינאן - Baotu Spring Park ג'ינאן - Baotu Spring Park

למידע נוסף:
אתר ויקיפדיה באנגלית

העיר ג'ינאן היא עיר מדהימה שאיננה נמצאת כלל על מפת התייר המערבי.
בכל העיר ראינו איש עסקים מערבי אחד, וגם הוא היה רק במלון.
העיר מפורסמת בסין בזכות 72 המעינות הנמצאים בתחומה.
הכיכר שבתמונות היא הכיכר המרכזית בעיר.

ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square
ג'ינאן - Spring City Square ג'ינאן - Spring City Square