Lake Wakatipu

המשכנו את מסענו בארץ האגדות ניו זילנד לאורך אגם וואקאטיפו (Lake Wakatipu), לכיוון העיירה המבודדת Glenorchy.
המראות של הפסגות המושלגות המשתקפות במימי האגם עם המפלים בצד נראים כאילו לקוחים מאוסף גלויות.

Lake Wakatipu Lake Wakatipu
Lake Wakatipu Lake Wakatipu
Lake Wakatipu Lake Wakatipu
Lake Wakatipu Lake Wakatipu
Lake Wakatipu Lake Wakatipu
Lake Wakatipu Lake Wakatipu