Tin Can Bay

מספרים שלעיירה Tin Can Bay מגיע כל בוקר דולפין ומשעשע את המבקרים. אנחנו לא ראינו, אבל בלי קשר לדולפין מדובר בעיירה יפיפיה, על קו המים.

Tin Can Bay Tin Can Bay
Tin Can Bay Tin Can Bay