צ'ינדאו – Qingdao Museum

המוזיאון כולל 3 קומות:
היסטוריה עתיקה, היסטוריה מודרנית ואומנות ונושאים כלליים.

צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum
צ'ינדאו - Qingdao Museum צ'ינדאו - Qingdao Museum

למידע נוסף:
אתר המוזיאון באנגלית