שתיית שחרור בעבודה

היו רגעים כאן הרגשתי על גג העולם והיו גם רגעים (בייחוד בחודשים האחרונים) שרציתי רק לברוח הכי רחוק שאפשר…