Barron Falls

במרחק של פחות מחצי שעה מהעיר קיירנס, בקצה מסלול הליכה העובר ביערות הגשם, מתגלים במלוא הדרם מפלי Barron.
ניתן להגיע למפלים גם באמצעות רכבת ו/או באמצעות רכבל.

Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls

למידע נוסף על מפלי בארון: אתר ויקיפדיה