Ayr

בדרך בין Bowen ל- Townsville שתי עיירות הסמוכות זו לזו: Home Hill ו- Ayr, וביניהן מפריד נהר.
עצרנו כאן לשעה קלה לאכול צהריים ולהצטלם עם הנחש.

Ayr Ayr
Ayr Ayr
Ayr Ayr

לפרטים נוספים על Ayr מאתר ויקיפדה: Ayr