Xinle Relics

דמיינו לכם עולם הנשלט על ידי.. נשים!
ובכן מסתבר שהיו (ועדיין יש) תרבויות אשר בהן זו רוח הדברים. התופעה נקראת “מטריארכיה” – מקור השם במילה הלטינית mater – אם.
Xinle Relics היה כפר בתקופת האבן, לפני כ- 7,200 שנה ששגשג שנים רבות לפני שבנו על חורבותיו את העיר שניאנג.
במקום התגלו מספר ממצאים מעניינים, כמו תגליף העץ העתיק ביותר בעולם.
היום שוכן במקום מוזיאון קטן, ובו שיחזור של מבנים מתקופת האבן ודגם של-“מועצת השבט” המנוהלת כמובן בידי אישה..
חוקרים סבורים שהחברות המטריארכליות בתקופה הקדומה היו חברות שוויוניות ללא אלימות ומלחמה.

Xinle Relics
Xinle Relics Xinle Relics
Xinle Relics Xinle Relics
Xinle Relics Xinle Relics

Zhaoling Tomb

הקיסר Hong Taiji לשושלת Qing, הנודע בכינוי Emperor Taizong of Qing שלט בממלכה הסינית ביד רמה בשנים 1626 – 1643.
הוא נפטר במיטתו ונקבר ב- Zhaoling Tomb.
הקבר, הממוקם בתוך Beiling Park, הוא אוסף של מבנים מרשימים מוקפים חומה.

Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb
Zhaoling Tomb Zhaoling Tomb

Beiling Park

בפארק ביילינג (Beiling Park) שבעיר Shenyang אגמים עם סירות, פרחים, שבילי הליכה ומתקנים לילדים.

Beiling Park
מסוג הדברים שרואים רק בסין.
נראה לנו שיש טעות בשורה ה- 38, עמודה 54. צריך להיות כתוב XF%$# ולא &^*C !
Beiling Park Beiling Park
Beiling Park Beiling Park
Beiling Park Beiling Park
Beiling Park Beiling Park

Shenyang Imperial Palace

נסיעה של מספר שעות ברכבת מקרבת אותנו לבייג’ין (ולישראל), ואנחו מגיעים לעיר שניאנג (Shenyang).
הארמון הקייסרי בשניאנג (Shenyang Imperial Palace) הוא הארמון המלכותי היחידי בסין מחוץ לבייג’ין, ונחשב לאתר השני בחשיבותו בהיסטוריה הקיסרית של סין אחרי העיר האסורה.
הארמון נבנה בשנת 1625 על ידי הקיסר Nurhachi. גודלו אומנם פחות מעשירית מהעיר האסורה, אולם במונחים של סין גם “עשירית” זה המון: יש בו מעל 300 חדרים וכ-20 חצרות מלכותיים.

Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace