Archive for יולי 9, 2011


Dalian Labor Park

באמצע דליאן פארק ענק בשם Dalian Labor Park.
בפארק מתקני שעשועים, כלובי ציפורים ורכבל שמוביל לפיסגה.

Dalian Labor Park
Dalian Labor Park Dalian Labor Park
Dalian Labor Park Dalian Labor Park
Dalian Labor Park Dalian Labor Park
Dalian Labor Park Dalian Labor Park
Dalian Labor Park Dalian Labor Park

אנחנו ממשיכים את סבב החופים של דאליאן, המוקפת ים משלושה כיוונים. הפעם בילינו בחוף Fujiazhuang Beach.
קצת מזרחית לאיזור הרחצה צוק ענק במים, אליו נוהגים לבוא (כמו שראינו ב-Bangchui) חתנים וכלות לצילומים לבוק החתונה.

Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach
Dalian Fujiazhuang Beach Dalian Fujiazhuang Beach