Archive for יוני 10, 2011


Namsan Tower

מגדל נאמסאן (Namsan Tower או N Tower) הוא אחד הבנינים הגבוהים בעולם ומשקיף על כל סיאול.
ממרומי הבניין רואים כמה סיאול ענקית וכיצד יש למה מספר מוקדים של בניני משרדים וגורדי שחקים.

Namsan Tower
Namsan Tower Namsan Tower
Namsan Tower Namsan Tower
Namsan Tower Namsan Tower
כשבנינים גדולים עושים צל עוד יותר גדול סימן שהשמש שוקעת!
Namsan Tower Namsan Tower
Namsan Tower Namsan Tower
Namsan Tower Namsan Tower

Jongmyo Royal Shrine היה מקום הפולחן של שליטי שושלת Joseon.

Jongmyo Royal Shrine
Jongmyo Royal Shrine Jongmyo Royal Shrine
Jongmyo Royal Shrine Jongmyo Royal Shrine
Jongmyo Royal Shrine Jongmyo Royal Shrine