Archive for מרץ 25, 2011


סירת הלונג שלנו חוצה את אחד האיים במפרץ פאנג נגה בדרך מקורית – מתחת לאי!
לא קלטנו את שמה אבל הייתה זו ככל הנראה Tham Lod Noi.

Phang Nga
Phang Nga Phang Nga
Phang Nga Phang Nga
Phang Nga Phang Nga
Phang Nga Phang Nga
Phang Nga Phang Nga

"האי של ג'יימס בונד" (James Bond Island) הוא השם שהוענק לאי Ko Khao Phing Kan אחרי שצולם בו הסרט "האיש עם אקדח הזהב".
הסרט הפך את האי לאחד הסמלים של תאילנד ולמקום עליה לרגל למאות תיירים ביום.
המיוחד באי הוא סלע ענק בשם קו טאפו (Ko Tapu) המזדקר מהמים ליד האי בלי שום אזהרה, כאילו היה תפאורה לסרט..

האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד
האי של גיימס בונד האי של גיימס בונד