Archive for מרץ 13, 2011


אי אפשר לבקר בתאילנד בלי לרכב על פילים.
החיה הגדולה והחביבה מטפסת על גבעות, חוצה כבישים ומרימה את החדק אם מבקשים יפה.

רכיבה על פילים
רכיבה על פילים רכיבה על פילים
רכיבה על פילים רכיבה על פילים
רכיבה על פילים רכיבה על פילים
רכיבה על פילים רכיבה על פילים
רכיבה על פילים רכיבה על פילים

מקדש צ'אלונג (Chalong Temple) הוא המקדש הבודהיסטי הגדול והמרשים ביותר בפוקט, תאילנד.

Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple
Chalong Temple Chalong Temple