Archive for ינואר 9, 2011


הטיול של משפחת אהרוני, אליהם חברנו השבוע, מיוחד לא רק במסלול באוסטרליה – אשר נכנס לתוך היבשת, חצה נחלים ומדבריות – אלא גם בצורת הלינה – באוהל.
אמיר הוא מדריך טיולים במקצועו (לקח את העבודה לטיול) ומקים את האוהל ערב ערב במהירות.
לבנות – שירה, אחינועם ויעל לקח קצת יותר זמן, אבל התוצאה הייתה בהחלט מרשימה!

הקמת מאהל
הקמת מאהל הקמת מאהל
הקמת מאהל הקמת מאהל
הקמת מאהל הקמת מאהל

"מפלי הניאגרה של ניו זילנד" (Niagara Falls) הם דוגמא לחוש ההומור הניו זילנדי.
המדובר (כפי שניתן להבין מהתמונות) במפלונים קטנים אשר אינם מתקרבים למפלים בצפון ארה"ב.

מפלי הניאגרה ניו זילנד
מפלי הניאגרה ניו זילנד מפלי הניאגרה ניו זילנד