Shenyang Imperial Palace

נסיעה של מספר שעות ברכבת מקרבת אותנו לבייג’ין (ולישראל), ואנחו מגיעים לעיר שניאנג (Shenyang).
הארמון הקייסרי בשניאנג (Shenyang Imperial Palace) הוא הארמון המלכותי היחידי בסין מחוץ לבייג’ין, ונחשב לאתר השני בחשיבותו בהיסטוריה הקיסרית של סין אחרי העיר האסורה.
הארמון נבנה בשנת 1625 על ידי הקיסר Nurhachi. גודלו אומנם פחות מעשירית מהעיר האסורה, אולם במונחים של סין גם “עשירית” זה המון: יש בו מעל 300 חדרים וכ-20 חצרות מלכותיים.

Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace
Shenyang Imperial Palace Shenyang Imperial Palace