Mangawhai

בזמן התכנון של “סובב עולם” התלבטנו הרבה כמה זמן להקדיש לאוסטרליה וכמה לניו זילנד.
ניו זילנד יפה יותר מאוסטרליה. מצד שני היא גם יקרה יותר ויכול להיות לא נעים מבחינת מזג האוויר לטייל בה שלא בעונה. עוד שיקול שעמד לנגד עיננו הוא שגם טבע, ויפה ככל שלא יהיה, עלול מתי שהוא להימאס.
אחרי מחשבה רבה נבחר התאריך של 5 בדצמבר להתחיל את המסע עם קראוון מאוקלנד דרומה, והתאריך של 21 בנובמבר לעשות את החלק הצפוני (החמים יותר) לאוקלנד עם רכב. באמצע, נהיה וכמה ימים באוקלנד עצמה (בלי רכב).
לפיכך את הלילה הראשון בילינו בדירה כ- 100 ק”מ צפונית לאוקלנד, במקום בשם Mangawhai.
לשמחת הילדים הבית הכפרי, שהיה מבודד בטבע, מצוייד בטרמופולינה..

Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai
Mangawhai Mangawhai