קרחון טזמן

סמוך להר קוק נמצא קרחון טזמן. קצה הקרחון מכוסה אבנים וסלעים.

קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן
קרחון טזמן קרחון טזמן