Moeraki Boulders

שתי גרסאות יש המנסות להסביר את היווצרות המקום המוזר הזה, המכונה Moeraki Boulders (סלעי מואראקי) ומצוי סמוך לעיר Oamaru:
הסלעים נקראים במאורית Te Kaihinaki.
Kai במאורית זה אוכלו ו- Hinaki הם סלים – כלומר "סלי אוכל".
על פי הסיפור המאורי הסלים נסחפו מסירת קאנו אשר התנפצה וטבעה מיספר קילומטרים מהחוף. הסלעים היותר כדוריים הם בעצם דלעות, בתוכן החזיקו את אספקת המים ליושבי הספינה. שאר הסלעים הם תפוחי אדמה מתוקים (Kumara) אותם אכלו…

על פי הגרסא המדעית, מקור הסלעים לפני 60 מיליון שנה, כאשר האיזור היה מכוסה ים.
סביב חומר גבישי (שנמצא במרכז האבן ויש לו את היכולת לספוח חומרים נוספים) הצטברו סיד, צורן ותרכובות פחמן עד שלאחר 4 מליון שנה נוצר סלע מעוגל.
לפני כ- 15 מיליון שנה הקרקע במקום עלתה ומי הים חשפו את הסלעים.

לשיקולכם איזו גרסא לאמץ.
בכל מקרה, סלעים מסוג זה קיימים במקומות נוספים, אולם ה- Moeraki Boulders נחשבים לסלעים הכדוריים הגדולים והמעוגלים ביותר בעולם!

Moeraki Boulders Moeraki Boulders
Moeraki Boulders Moeraki Boulders
Moeraki Boulders Moeraki Boulders
Moeraki Boulders Moeraki Boulders
Moeraki Boulders Moeraki Boulders
Moeraki Boulders Moeraki Boulders