Brunner Mine

מכרה הפחם ברונר (Brunner Mine) נמצא סמוך לעיר Greymouth בחוף המערבי של האי הדרומי בניו זילנד.
במרץ 1896 ארע פיצוץ במכרה – שגרם לאסון החמור ביותר בהיסטוריית המיכרות של ניו זילנד – 65 כורים נלכדו ונהרגו.

Brunner Mine
Brunner Mine Brunner Mine
Brunner Mine Brunner Mine
Brunner Mine Brunner Mine