Tag Archive: מוסקבה


גן הפסלים של מוסקבה

לאחר נפילת השלטון הקומוניסטי בברית המועצות נפטרו הרוסים ממגוון ענק של פסלי מנהיגים ופסלים נוספיים ברוח הסוציאליזם.
הפסלים הגיעו ל-"מגרש הגרוטאות" במוסקבה ובשלב מסויים שוקמו ונפתחו לקהל הרחב.

גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה
גן הפסלים של מוסקבה גן הפסלים של מוסקבה

הקרמלין, הכיכר האדומה והאתרים שסביבם נמצאים בלב מוסקבה. הקרמלין שימש במשך מאות שנים כמרכז השלטון הרוסי, ובו גרו שליטי המעצמה.

הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה
קבר החייל האלמוני
הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה
לנין בטח מתהפך בקברו (הנמצא אף הוא בקרמלין) מהסניף הזה של מקדונלדס – סמל הקפיטליזם בלב ליבה של הבירה הקומוניסטית לשעבר
הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה
קתדרלת ואסילי הקדוש
הקרמלין והכיכר האדומה
הקרמלין והכיכר האדומה הקרמלין והכיכר האדומה

מוסקבה

טיסת בוקר עם ארוחה מצויינת מביאה אותנו לבירת רוסיה – מוסקבה.

מוסקבה
מוסקבה מוסקבה
מוסקבה מוסקבה
מוסקבה מוסקבה
מוסקבה מוסקבה
קתדרלת ישו המושיע – הכנסייה הנוצרית אורתודוקסית הגבוהה בעולם
מוסקבה
נהר מוסקבה
מוסקבה
מוסקבה מוסקבה