Tag Archive: מוזיאונים קוריאה


ניצלנו יום גשם כדי לבקר במוזיאון בוסאן (Busan Museum).
המוזיאון מחולק לשני מבנים ובהם מוצגים והסברים על התרבות וההיסטוריה של קוריאה.

Busan Museum
Busan Museum Busan Museum
Busan Museum Busan Museum
Busan Museum Busan Museum

במוזיאון הלאומי של ג'יאנג'ו (Gyeongju National Museum) מעל ל- 80,000 פריטים מתקופת ממלכת סילה.
במוזיאון יש פינה לילדים בה ניתן להתחקות על עבודת הארכיאולוגים ולהרכיב מיבנים וכדים.

Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum
מראה המוזיאון מבחוץ
Gyeongju National Museum
הפעמון של המלך Seongdeok. מתהדר בתואר "הפעמון הכי עתיק בקוריאה שתאריך הייצור שלו ידוע"
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum