Centenary Lakes

צמודים ל-גנים הבוטאניים בקיירנס נמצאים אגמים המכונים "אגמי היובל" – Centenary Lakes.
עשינו מסלול הליכה יפה בין האגמים אולם גדודי היתושים לא התרגשו מהחומרים שמרחנו, כך שבשלב מסויים חזרנו למלון.
אנחנו מצויידים כנגד יתושי קווינלנד ב-5 מדבירים שונים (שאת חלקם הבאנו במיוחד מישראל), אולם ההצלחה במלחמה במוצצי הדם השנואים חלקית…

Centenary Lakes Centenary Lakes
Centenary Lakes Centenary Lakes
Centenary Lakes Centenary Lakes