Tag Archive: העיר האסורה


העיר האסורה הייתה ארמונם של קיסרי סין במשך קרוב ל-500 שנים.
בארמון ישנם כ- 1,000 מבנים ובהם 8,707 חדרים!

העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה

העיר האסורה (The Forbidden City) היא האתר המרכזי בבייג'ין ובסין בכלל.
כאן גרו קיסרי סין ומכאן שלטו על הממלכה הסינית במשך כ-500 שנה!
העיר האסורה נמצאת במרכז בייג'ין, משתרעת על שטח של יותר מ-700 דונם ומהווה את מכלול הארמונות הגדול ביותר בעולם!

בגלל שטחה העצום הסיור בעיר איננו קל.
דבר אחד בטוח – אסור להגיע לכאן ביום חם!