זה התחיל בשני הורים, עליזים וצעירים

שהולידו בשבילי את המשפחה שלי:

שירה שחר
ילידת מרץ 2000. לומדת בבית ספר רבין ובסוף הטיול תעלה לכיתה ו'.

אמיתי שחר
יליד ספטמבר 2005. בגן דולב ובסוף הטיול יעלה לכתה א'.

נועם שחר
יליד יולי 2007. בגן רוית ובסוף הטיול יעלה לגן דולב.