מקדש איבולגינסקי (Ivolginsky Datsan Buddhist Monastery) הוא מקדש בודהיסטי מיוחד הנמצא כ- 25 ק"מ מחוץ לאולן אודה.

Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan
Ivolginsky Datsan Ivolginsky Datsan