מקדש חמשת הפגודות (Temple of the Five Pagodas) בעיר הוהוט קיבל את שמו בזכות הפגודה שבמקום, בעלת חמש הכיפות.

Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas
Temple of the Five Pagodas Temple of the Five Pagodas