בחוף Dalian Xinghai Beach אנחנו מפליגים בסירת מנוע קטנה (הכנה ל-"סובב עולם" 2 ?)

Dalian Xinghai Beach
Dalian Xinghai Beach Dalian Xinghai Beach
Dalian Xinghai Beach Dalian Xinghai Beach
Dalian Xinghai Beach Dalian Xinghai Beach