Archive for יוני 18, 2011


Anapji Pond

המלך מונמו (King Munmu) בנה את בריכת Anapji Pond בשנת 674. הבריכה תוכננה בצורה כזו שלא ניתן לראות את כולה מנקודה אחת.

Anapji Pond
Anapji Pond Anapji Pond
Anapji Pond Anapji Pond
Anapji Pond Anapji Pond
Anapji Pond Anapji Pond

במוזיאון הלאומי של ג'יאנג'ו (Gyeongju National Museum) מעל ל- 80,000 פריטים מתקופת ממלכת סילה.
במוזיאון יש פינה לילדים בה ניתן להתחקות על עבודת הארכיאולוגים ולהרכיב מיבנים וכדים.

Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum
מראה המוזיאון מבחוץ
Gyeongju National Museum
הפעמון של המלך Seongdeok. מתהדר בתואר "הפעמון הכי עתיק בקוריאה שתאריך הייצור שלו ידוע"
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum
Gyeongju National Museum Gyeongju National Museum