ב-פארק טאפגול (Tapgol Park) הוקראה לראשונה הכרזת העצמאות של קוריאה בשנת 1,919.

Tapgol Park
Tapgol Park Tapgol Park
Tapgol Park Tapgol Park
Tapgol Park Tapgol Park
Tapgol Park Tapgol Park
Tapgol Park Tapgol Park