במפעל הדגמה של השלבים לייצור משי מהגלמים של תולעת המשי ועד לשמיכות המשי והבגדים.

מפעל לייצור משי
מפעל לייצור משי מפעל לייצור משי
מפעל לייצור משי מפעל לייצור משי