Archive for אפריל 26, 2011


זהו ביקורנו השני במקדש השמיים (Temple of Heaven) – הפעם עם המשפחה המורחבת.
מקדש השמיים שימש פעמיים בשנה את קיסרי סין. בנייתו החלה ב-1406 והסתיימה 14 שנה לאחר מכן ב-1420 (כניראה גם בתקופה ההיא התמודדו עם התנגדויות שכנים, חריגות בנייה בוועדה המחוזית וכו').
המקדש החליף בעצם את הר טאי (שאנו מתכננים לבקר בו בקרוב) – שהיה עד לבניית "מקדש השמיים" המקום היחידי שבו יכלו קיסרי סין לסגוד לשמים ולארץ.

ב-1530 החליט קיסר סין על הפרדה בין טקסי השמיים והארץ, וכך השתנה שם המקדש מ- "מקדש השמיים והארץ" ל-"מקדש השמיים" ונבנו בבייג'ין שלושה מקדשים חדשים: מקדש האדמה, מקדש השמש ומקדש הירח.

‏Temple of Heaven
‏Temple of Heaven ‏Temple of Heaven
‏Temple of Heaven ‏Temple of Heaven

במפעל לייצור פנינים ראינו את תהליך הוצאת הפנינים המתורבתות מהצדפות.
פנינים נוצרות בצדפות שלתוכן חדר גוף זר – חומר אורגני כלשהו, אבן קטנה, גרגר חול כו'. הרכיכה החיה בתוך הצדפה מפרישה חומר ששמו 'נָאקְר' (Nacre) ומצפה את הגוף הזר בשכבה אחר שכבה של עד שנוצרת פנינה.
ערכה של פנינה עולה ככל שהיא גדולה יותר ועגולה יותר.

מפעל לייצור פנינים
מפעל לייצור פנינים מפעל לייצור פנינים

במפעל הדגמה של השלבים לייצור משי מהגלמים של תולעת המשי ועד לשמיכות המשי והבגדים.

מפעל לייצור משי
מפעל לייצור משי מפעל לייצור משי
מפעל לייצור משי מפעל לייצור משי