העיר האסורה הייתה ארמונם של קיסרי סין במשך קרוב ל-500 שנים.
בארמון ישנם כ- 1,000 מבנים ובהם 8,707 חדרים!

העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה
העיר האסורה העיר האסורה