Archive for ינואר 28, 2011


בקאיקורה (Kaikoura) חווה בה ניתן לשחק ולהאכיל את החיות ולרכוב על סוסי פוני.

Kaikoura Farm Park
Kaikoura Farm Park Kaikoura Farm Park
Kaikoura Farm Park Kaikoura Farm Park
Kaikoura Farm Park Kaikoura Farm Park
Kaikoura Farm Park Kaikoura Farm Park

ליד קאיקורה (Kaikoura) מערת אבן גיר בשם Maori Leap Cave בתוכה נטיפים וזקיפים.
בתוך המערה התגלה קיפוד ים מאובן בן 20 מליון שנה (באבן, ליד הקיפוד הצעיר בן 6-7 שנים, שהונח לצורך השוואה).

Kaikoura Cave Kaikoura Cave
Kaikoura Cave Kaikoura Cave
Kaikoura Cave Kaikoura Cave
Kaikoura Cave Kaikoura Cave
Kaikoura Cave Kaikoura Cave