Archive for ינואר 15, 2011


באגם אוהאו (Lake Ohau) שטנו בסירה קטנה אל מול הנוף המשגע של האלפים הדרומיים.

Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau
Lake Ohau Lake Ohau

ניו זילנד היא לא רק מקום טבע מדהים, אלא גם מדינה שיש הרבה מה ללמוד ממנה בכל מה שקשור לשמירה על הטבע, תרבות ואורח חיים.
אחד הנושאים המפותחים ביותר בניו זילנד הוא ניצול יעיל של משאבי הטבע. כך, לדוגמא, כמעט בכל חווה או בית כפרי רואים מיכלים לאגירת מי גשמים, פאנלים סולאריים להפקת חשמל ופחים למיחזור.
בדרכנו לפנים האי הדרומי ראינו שלושה סכרים גדולים להפקת חשמל, הגדול והמרשים מביניהם הוא Benmore Dam.

סכרים להפקת חשמל בניו זילנד
סכרים להפקת חשמל בניו זילנד סכרים להפקת חשמל בניו זילנד
סכרים להפקת חשמל בניו זילנד סכרים להפקת חשמל בניו זילנד
סכרים להפקת חשמל בניו זילנד סכרים להפקת חשמל בניו זילנד
סכרים להפקת חשמל בניו זילנד סכרים להפקת חשמל בניו זילנד

בעמק וואיטאקי (Waitaki Valley) המחבר בין אואמארו למרכז האי הדרומי הרבה דברים מיוחדים, כמו בכל ניו זילנד.

סלעי הפילים (Elephant Rocks) הם סלעים משוננים הנראים כמו חיות. מקורם בחול שנקבר באדמה, התקשה והפך לאבן גיר.
המקום התאים במיוחד למשחק "מחבואים" בין חיות הענק.

Elephant Rocks
Elephant Rocks Elephant Rocks
Elephant Rocks Elephant Rocks
האם זהו שחורי?

סמוך לסלעי הפילים מאובנים, מערות קטנות וסלעים שקיבלו צורות מיוחדות עם השנים.

Elephant Rocks Elephant Rocks

לאחר נסיעה קצרה נוספת מגיעים למערה עם ציורי קיר מאוריים עתיקים.

Elephant Rocks Elephant Rocks
Elephant Rocks Elephant Rocks