חצי האי אוטאגו (Otago Peninsula) נמצא סמוך לעיר דניידין.

Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago
Otago Otago