אגם מאת'יסון (Lake Matheson) נמצא סמוך ל-קרחון פוקס.

Lake Matheson Lake Matheson
Lake Matheson Lake Matheson
Lake Matheson
האם הפרצוף הזה ה-"מצוייר" על העץ טבעי או מעשה ידי אדם?
Lake Matheson
Lake Matheson Lake Matheson
Lake Matheson Lake Matheson