Archive for דצמבר 22, 2010


במפרץ טאוראנגה (Tauranga Bay) מושבה של כלבי ים ניו זילנדיים.
תקופת ההמלטה של כלבי הים היא בין סוף נובמבר לתחילת דצמבר, ולכן כשהגענו ראינו הרבה אמהות עם גורים.

Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga
Tauranga Tauranga

יחד עם כלבי הים חיה בשלום ציפור ה-ווקה (Weka) הידידותית. עד כדי כך ידידותית שאחת נכנסה לקראוון לכל צהלות הילדים.

Tauranga Tauranga

ב- Tauranga פגשנו משפחה ישראלית מקסימה (זוג הורים ושני ילדים) העושים אף הם טיול ארוך (ומיוחד) לאוסטרליה ולניו זילנד.

Tauranga Tauranga

בערוץ באלר (Buller) לאחר יום גשום עשרות מפלים (זו לא הגזמה) הנופלים משני ציד הכביש המפותל.

ערוץ המפלים Buller
הגשר התלוי הגבוה ביותר בניו זילנד – 110 מטר – Buller Gorge Swingbridge
ערוץ המפלים Buller
ערוץ המפלים Buller ערוץ המפלים Buller
ערוץ המפלים Buller ערוץ המפלים Buller
ערוץ המפלים Buller ערוץ המפלים Buller
ערוץ המפלים Buller ערוץ המפלים Buller
ערוץ המפלים Buller ערוץ המפלים Buller