בעיירה טה ארוהה (Te Aroha) נמצאים מעיינות חמים וגייזר בשם מוקנה (Mokena Geyser) שמתפרץ כל 40 דקות.

Te Aroha Te Aroha
Te Aroha Te Aroha