Archive for אוקטובר 16, 2010


הגנים הבוטאניים בקיירנס משתרעים על שטח של 380 דונם וכוללים עצים, שיחים ופרחים מכל רחבי אוסטרליה. בפארק דגש מיוחד על צמחים טרופיים וצמחייה מיערות הגשם.

Cairns Botanic Gardens Cairns Botanic Gardens
Cairns Botanic Gardens Cairns Botanic Gardens
Cairns Botanic Gardens Cairns Botanic Gardens
Cairns Botanic Gardens Cairns Botanic Gardens
Cairns Botanic Gardens Cairns Botanic Gardens

למידע נוסף על הגנים הבוטאניים בקיירנס: אתר הגנים הבוטאניים

במרחק של פחות מחצי שעה מהעיר קיירנס, בקצה מסלול הליכה העובר ביערות הגשם, מתגלים במלוא הדרם מפלי Barron.
ניתן להגיע למפלים גם באמצעות רכבת ו/או באמצעות רכבל.

Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls
Barron Falls Barron Falls

למידע נוסף על מפלי בארון: אתר ויקיפדיה

יערות הגשם באוסטרליה מהווים היום רק פרומיל משטח המדינה, בשטח שבין Cooktown בצפון ועד טאונסוויל בדרום.
היערות מכילים יותר מ- 3,000 מיני צמחים שונים מ- 200 משפחות. למרות שטחם הקטן יחסית, הם מכילים כשליש מכמות היונקים באוסטרליה.
ביערות ניתן למצוא עצים בני 3,000 שנה. העצים עשויים להגיע לגובה של 60 מטר!

הטיול שעשינו ביער הגשם ליד קיירנס היה מסלול הליכה קצר ומסודר, בדרך למפלי Barron.
גם במסלול הקצר שעשינו מדהים לראות את העושר הרב של הצמחיה, את המלחמה על כל פיסת אור ואת הפראיות של הטבע.

יערות הגשם יערות הגשם
יערות הגשם יערות הגשם
יערות הגשם יערות הגשם
יערות הגשם יערות הגשם

למידע נוסף על יערות הגשם:
אתר ויקיפדיה