בוודגייט (Woodgate) ניסינו את כוחנו בדייג. למרות ההכנות הרבות העלינו רק ענפים ועלים..

Woodgate Woodgate
Woodgate Woodgate
Woodgate Woodgate
Woodgate Woodgate