Archive for אוגוסט 25, 2010


מוזיאון הצי הימי של צ'ינדאו כולל עשרות אוניות, מטוסים, טילים ושאר כלי מלחמה.
גולת הכותרת היא צוללת סינית המסוגלת להעלם כולה במים תוך 40 שניות!

צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum
צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum
צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum
צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum
צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum
צ'ינדאו - Navy Museum צ'ינדאו - Navy Museum

Zhanshan Temple הוא מקדש בודהיסטי פעיל, שנמצא בלב צ'ינדאו.
כמו בכל מקום בסין גם כאן הנזירים קיבלו את פנינו בהתלהבות, נתנו לנו ממתקים, פירות ושתיה והתעמקו בלימודי החשבון של שירה.

צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple
צ'ינדאו - Zhanshan Temple צ'ינדאו - Zhanshan Temple

לפרטים נוספים על Zhanshan Temple:
ויקיפדיה באנגלית